Lietošanas noteikumi

Internetveikala d-one.lv lietošanas noteikumi

1.    Vispārīgie noteikumi un termini

1.1.    Pārdevējs ir “d.one Latvia” SIA, reģistrācijas Nr. 40203303502, juridiskā adrese: Stabu iela 18B-3, Rīga, LV1011 (“Pārdevējs”). Pārdevēja PVN maksātāja kods ir LV40203303502. Vairāk informācijas par Pārdevēju sniegtas sadaļā Rekvizīti.

1.2.    Pārdevējs nodrošina tīmekļvietnes www.d-one.lv (“Tīmekļvietne”) pieejamo saturu un pārdod preces (“Preces”) saskaņā ar  šiem noteikumiem (“Noteikumi”). Noteikumu mērķis ir izklāstīt Tīmekļvietnes pārdodamo preču noteikumus personām, kas norādītas Noteikumu 4.1.punktā (“Pircējs”).

1.3.    Pircējs, iepērkoties Tīmekļvietnē, apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis Noteikumiem. 

1.4.    Pārdevējs drīkst grozīt Noteikumus jebkurā laikā tikai Noteikumu 4.6.punkta noteiktā kārtībā. Pircējam, katru reizi pasūtot Preces, jāpārskata Noteikumi, lai pārliecinātos par Preču pirkšanas nosacījumiem.

1.5.    Noteikumus kā distances līgumu starp Pārdevēju un Pircēju slēdz latviešu valodā.

2.    Privātums

Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku.

3.    Informācija par precēm un to pieejamību

3.1.    Pārdevējs, ciktāl iespējams, vispusīgi attēlo Preču krāsas Tīmekļvietnē. Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīču ekrāni precīzi atspoguļo Preču krāsas. Preces var nebūtiski atšķirties no preču attēliem Tīmekļvietnē.

3.2.    Preces, kas ir piedāvātas Tīmekļvietnē, ir pieejamas iegādei.

3.3.    Ja Preces nav noliktavā, Tīmekļvietnē parādās paziņojums, ka Prece šobrīd nav pieejama. Šādā gadījumā parādās paziņojums, kurā Pārdevējs piedāvā ar tālruņa vai elektroniskā pasta palīdzību informēt Pircēju par to, kad šī Prece atkal būs pieejama iegādei.

3.4.    Ja Pircējs jau ir samaksājis par Preci, bet Pārdevējs konstatē, ka Preces vairs nav noliktavā, Pārdevējs atmaksā samaksāto summu par Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

3.5.    Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un/vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vai preču grupai 1 (vienā) pasūtījumā.

4.    Distances līgums

4.1.    Tīmekļvietnē drīkst iegādāties preces juridiskās personas un fiziskās personas, kuras ir sasniegušas 16 (sešpadsmit) gadu vecumu.

4.2.    Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apliecina savas tiesības pirkt Preces Tīmekļvietnē.

4.3.    Distances līgums starp Pārdevēju un Pircēju ir noslēgts no brīža, kad vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

4.3.1.    Pircējs ir norādījis kontaktinformāciju (vārds, uzvārds) un piegādes adresi;

4.3.2.    Pircējs ir izvēlējies samaksas un piegādes veidu;

4.3.3.    Pircējs ir nospiedis taustiņu “Apstiprināt pasūtījumu”;

4.3.4.    Pircējs ir samaksājis par preci vai arī norādījis, ka samaksu veiks kurjeram.

4.4.    Pasūtījuma noformēšanas kārtība

4.4.1.    Ja Pircējs noformēs Preču pasūtījumu, bet nesamaksās, pasūtījumam parādīsies statuss “gaidāma samaksa”. Šādā gadījumā Pircējs saņems elektroniskā pasta ziņu, ka Pārdevējs gaida samaksu, lai turpinātu apstrādāt Preču pasūtījuma izpildi.

4.4.2.    Ja Pircējs ir noformējis pasūtījumu un par to samaksājis, vai izvēlējies pēcapmaksas veidu atbilstoši Noteikumu punktam 4.4.6., Pārdevējs nosūta elektroniskā pasta ziņu, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.

4.4.3.    Pārdevējs informē Pasūtītāju ar elektroniskā pasta ziņas vai īsziņas starpniecību par Preču izsūtīšanu Pircējam.

4.4.4.    Preču pirkuma samaksas veidi un kārtība.

4.4.5.    Preču summas Tīmekļvietnē norādītas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (“PVN”).

4.4.6.    Pircējs var samaksāt par Preci ar bankas norēķinu karti priekšapmaksas kārtībā vai arī pēcapmaksas veidā, norēķinoties ar bankas norēķina karti vai ar bezskaidru naudu kurjeram.

4.4.7.    Juridiskām personām lūdzam maksājumā norādīt izsniegtā avansa rēķina numuru.

4.4.8.    Kad starp Pircēju un Pārdevēju ir noslēgts distances līgums saskaņā ar Noteikumu 4.3.punktu (“Līgums”), Pārdevējs nosūta uz Pircēja e-pasta adresi elektronisku PVN rēķinu-pavadzīmi ar pirkuma informāciju. Ja Preces Pircējam piegādās kurjers, tad Pārdevējs izrakstīs PVN rēķinu-pavadzīmi uzreiz pēc pasūtījuma noformēšanas.

4.4.9.    Pārdevējs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas. Ja konstatējams, ka Preču cenās ir neprecizitātes, neatkarīgi no Pārdevēja,  Pārdevējs par to informē Pircēju un atceļ Pasūtījumu. Ja Pircējs vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna.

4.5.    Ja Pircējs ir pasūtījis, kuras vairs nav pieejamas noliktavā vai bija norādīta kā pieejama Tīmekļvietnē tehniskas kļūdas dēļ, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai citu saziņas līdzekļa (tālruni vai īsziņas) starpniecību un atceļ pasūtījumu. Ja Pircējs jau ir samaksājis par šādu Preču pasūtījumu, Pārdevējs atmaksā samaksāto summu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma atcelšanas brīža

4.6.    Pārdevējs ir tiesīgs grozīt Noteikumus. Pārdevējs informēs Pircēju par Noteikumu grozīšanu. Pārdevējs norādīs Noteikumu grozīšanas datumu zem Noteikumiem, pie Noteikumu lejupielādes vietas.
 

5.    Piegāde

5.1.    Kad Pircējs ar Pārdevēju ir noslēdzis distances līgumu, Pārdevējs piegādā preces divu līdz desmit darbadienu laikā.

5.2.    Piegāde Pārdevēja vai SIA "DPD Latvija", reģistrācijas numurs 40003393255 (“DPD”) noslodzes dēļ var kavēties līdz piecām darbadienām.

5.3.    Pārdevējs piegādās Pircējam preces ar DPD kurjera starpniecību. Pasūtījuma brīdī pieejamajos un pasūtījuma laikā Pircēja izvēlētajā DPD Pickup punktā. Papildu informācija mājaslapā https://www.dpd.lv/.

5.4.    Piegāde uz mājām ar kurjera starpniecību:

5.4.1.    Ja Pircējam piegādā Preces ar kurjera starpniecību, par to maksā Pircējs.

5.4.2.    Pārdevējs informē Pircēju par Piegādes izdevumiem pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

5.4.3.    Pircējam pāriet īpašumtiesības uz Preci ar brīdi, kad kurjers nodod Preces Pircējam. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanas risks pāriet uz Pircēju Noteikumu 5.4.5. punktā norādītajā brīdī. Ja Pircējs Preces piegādei vēlas izvēlēties tādu pārvadātāju, kuru nepiedāvāja Pārdevējs, tad risks pāriet Pircējam brīdī, kad Pārdevējs nodod Preci pārvadātājam.

5.4.4.    Ja Pircējs nepieņems Preces, Pircējam ir pienākums norādīt Preces pieņemošās personas datus, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju.

5.4.5.    Pircējs vai trešā persona, kas norādīta sūtījuma saņemšanai, apliecina sūtījuma saņemšanu piegādātāja noteiktajā veidā, parakstoties, nosaucot kurjera iepriekš nosūtītu PIN kodu vai ievadot pie Preču saņemšanas DPD Pickup punktā.

5.4.6.    Ja plānotajā Preču piegādes dienā kurjers nepiegādā Pircējam Preces, Pircējam par to ne vēlāk kā nākamajā dienā ir jāinformē Pārdevējs.

5.4.7.    Ja sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru Pircējs ir norādījis, ir pienākums pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli. Ja Pircējs vai trešā personas, kas norādītā Preču saņemšanai, konstatē, ka sūtījums ir bojāts, Pircējam ir pienākums:

a.    norādīt to kurjeram, kas piegādāja Preci;

b.    sūtījuma piegādes dokumentā atzīmēt, ka iepakojumam ir bojājumi, tos identificējot;

c.    aizpildīt kopā ar kurjeru iepakojuma bojājumu (pārbaudes) akts;

d.    pārbaudīt iepakojumā esošās Preces, un ja konstatējami Preču bojājumi, tos fiksēt fotogrāfijās, kas būs jāpievieno pie Preču atgriešanas procedūras;

e.    ja Preces iepakojums nav bojāts, kurjera klātbūtnē Preci nav obligāti jāpārbauda.

5.4.8.    Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumu, kvalitāti un komplektāciju. Ja Pircējs šajā termiņā to neizdara un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī.

5.4.9.    Ja Pircējs pasūta vairākas preces, tās var piegādāt dažādos laikos, jo Preces pārvadā no dažādām noliktavām. Par to Pircējam nav papildus jāmaksā.

6.    Atgriešanas politika

6.1.    Pircējam (arī juridiskai personai) ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu un vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriežot saņemtās Preces 14 (četrpadsmit dienu) laikā. Šis termiņš ir skaitāms no Preces saņemšanas brīža. Ja ir pasūtītas vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, tad termiņu skaita no dienas, kad saņemta pēdējā prece. Ja termiņa beigas ir sestdiena, svētdiena vai svētku diena, beigu termiņš ir nākamā darbadiena.

6.2.    Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, Pircējam par to jāinformē Pārdevējs, iesniedzot rakstveida paziņojumu brīvā formā vai arī aizpildot atteikuma veidlapu. Atteikuma veidlapa pieejama šeit. Paziņojums par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapa iesniedzama, sūtot vēstuli elektroniski uz e-pastu hello@d-one.lv.

6.3.    Patērētājam ir pienākums pasūtīto un piegādāto Preci atgriezt Pārdevējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma tiesību izmantošanas dienas (no atteikuma iesniegšanas dienas). Preci iespējams atgriezt nogādājot to Pārdevēja adresē Stabu iela 18B-3, Rīgā, LV1011.

6.4.    Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja veiktos maksājumus līdz brīdim, kad Pircējs ir atdevis atpakaļ pasūtīto preci Pārdevējam vai iesniedzis tās atpakaļ nosūtīšanas dokumentus.

6.5.    Izņēmumi, kad Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības ir noteiktas Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punktā noteiktajos gadījumos. Minētā punkta apakšpunkti attiecas uz preci, izņemot 22.1., 22.7., 22.8., 22.10.-22.13. apakšpunktus.

6.6.    Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai, ja Prece izmantota citos nolūkos un pretēji 8.1.7. punktā noteiktajām Pircēja tiesībām pārbaudīt Preces īpašības un darbības.

6.7.    Atgriežamās Preces nedrīkst bojāt un lietot, pārsniedzot to rakstura, īpašību un darbību pārbaudi. Pircējs cenšas saglabāt oriģinālo iepakojumu un autentisko marķējumu. Prece jāatgriež oriģinālā iepakojumā ar Precei pievienotajām instrukcijām un garantijām.

6.8.    Atgriežot Preci, Pircējam jānorāda rēķina-pavadzīmes un pasūtījuma numuri. Ja iespējams, Pircējs pievieno pavadzīme-rēķins.

6.9.    Ja Pircējam atgriež Preces, Pārdevējs atgriež arī visu par Preci samaksāto naudu, ieskaitot piegādes izdevumus 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš atmaksai skaitāms no brīža, kad Pārdevējs saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma un ir izpildītas visas atteikuma tiesības īstenošanas normatīvās prasības. Piegādes izdevumos neietilpst Pircēja Preču atgriešanas izmaksas.

6.10.    Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja paziņojumā par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

7.    Garantijas

7.1.    Pārdevējs garantē Preču kvalitāti, piešķirot dažādām Precēm un/vai Preču grupām noteiktā laika periodā spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš ir norādīts dokumentos kopā ar Preci. Garantija Pircējam tiks nodrošināta rakstveidā, ietverot informāciju par nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš — laikposms, uz kuru attiecināta garantija, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese.

7.2.    Pārdevēja sniegtā garantija neierobežo Pircēja tiesības, kuras, iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preces, noteic Latvijas Republikas normatīvie akti.

7.3.    Neatbilstošas Preces apmaina un atgriež atbilstoši Noteikumos 6.punktā noteiktajai kārtībai un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.4.    Dažām pārdodamajām Precēm ir ražotāja garantija. Informācija par to un piemērojamiem nosacījumiem ir norādīti ražotāja garantijā. Ražotāja garantija papildina Pircēja tiesības, kas ir saistītas ar nekvalitatīvām Precēm.

7.5.    Pircējs par nekvalitatīvu Preci vai nepilnīgu komplektāciju var vērsties ar sūdzību, rakstot un nosūtot vēstuli uz e-pastu: hello@d-one.lv. Sūdzības veidlapa pieteikumam pieejama šeit. Sūdzībā ir jānorāda:

7.5.1.    Preces rēķina-pavadzīmes un pasūtījuma numurs.

7.5.2.    Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa.

7.5.3.    Jāiesniedz pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvas vietas fotogrāfija, Preces iepakojuma fotogrāfija.

7.5.4.    Jānorāda, kā vēlas, lai Pārdevējs atrisina pretenziju:

a.    Samazināt pirkuma cenu.

b.    Aizstāt preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci.

c.    Atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu.

7.6.    Sūdzību izskata un atbildi uz to sniedz 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Nepieciešamības gadījumā Pārdevējs var pagarināt sūdzības izskatīšanas laiku. Par sūdzības izskatīšanas pagarinājumu Pārdevējs informē Pircēju rakstveidā.

7.7.    Pārdevēja garantijas apkalpošanas ilgums ir sākot no 7 (septiņām) līdz 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

7.8.    Iekārtās, kas nodotas garantijas apkalpošanai, nedrīkst atrasties Pircēja personas dati, SIM kartes un līdzīga informācija. Pārdevējam nav pienākuma nodrošināt šādas informācijas glabāšanu, atgūšanu vai atjaunošanu.

7.9.    Papildus garantijas jautājumiem, Pārdevējs atgādina par Pircēja likumīgajām tiesībām divu gadu laikā no preces piegādes dienas pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27. panta pirmo daļu.

7.10.    Par Pārdevēja garantijas apkopes jautājumiem Pircējs var interesēties pa tālruni +371 27 544 644 vai uzdodot jautājumus, rakstot uz e-pastu hello@d-one.lv.

8.    Pušu tiesības un pienākumi

8.1    Pircēja tiesības un pienākumi:

8.1.1.    Pircējam jāsniedz pareiza un pilnīga informācija, kas nepieciešama Preču iegādei.

8.1.2.    Pircējam jānorāda precīza piegādes adrese.

8.1.3.    Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem, Privātuma politiku un citām Tīmekļvietnes sadaļām, kas minētas šajos Noteikumos.

8.1.4.    Pircējam jāizmanto Tīmekļvietne, ļaunprātīgi nekaitējot Tīmekļvietnes darbībai.

8.1.5.    Pircējam jāsamaksā par Pasūtītājam precēm un iespējamiem piegādes izdevumiem atbilstoši Noteikumos norādītajai kārtībai.

8.1.6.    Pircējam ir rūpīgi jāizlasa Preces ekspluatācijas instrukcijas, ja tādas ir.

8.1.7.    Pircējam ir tiesības pārbaudīt Preci, lai noskaidrotu tās raksturu, īpašības un darbības, taču tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

8.2    Pārdevēja tiesības un pienākumi:

8.2.1.    Pārdevējs apņemas pēc iespējas nodrošināt apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot Tīmekļvietnes pakalpojumus.

8.2.2.    Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošo norādi.

8.2.3.    Pārdevējam ir pienākums sazināties ar Pircēju pirkumā formā norādīto saziņas līdzekli – e-pasta adresi, tālruni vai ar pasta sūtījumu starpniecību.

8.2.4.    Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātumu un Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumus, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

9.    Nepārvarama vara

9.1.    Pircējs un/vai Pārdevējs (“Puses”) nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana ir saistīta ar nepārvaramu varu un ir ārpus Pušu kontroles. Ar “nepārvaramu varu” šī Līguma skaidrojumā saprotami nemieri, karš, stihiskas nelaimes, kā arī citi ārkārtēji apstākļi, kas nav atkarīgi no Pušu gribas un ko nebija iespējams paredzēt, slēdzot Līgumu. Jebkurai no Pusēm nekavējoties jānosūta paziņojums kopā ar informāciju par “nepārvaramu varu”. Pusēm jāpieliek visas pūles, lai mazinātu “nepārvaramas varas” kaitīgās sekas.

9.2.    “Nepārvarama vara” tiek definēta kā notikums, kura iestāšanās un/vai sekas ir neizbēgamas, neparedzamas un nekontrolējamas, un pret kuru cietušajai Pusei nebūtu bijis iespējas veikt saprātīgus piesardzības pasākumus, un no kuras skartajai Pusei, pieliekot visas pūles, nav bijis iespējas izvairīties, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar:

9.2.1.    nepārvaramu varu, cilvēku izraisītām darbībām, piemēram, valdības vai militārās varas, embargo, nemieriem vai kariem, karadarbību (neatkarīgi no tā, vai tā ir izsludināta vai ne), apdraudējumu, ārvalstu ienaidnieku darbību (agresiju), mobilizāciju, ekspropriāciju, sacelšanos, revolūciju, militāro vai uzspiestu varu, pilsoņu karu, rūpniecisku darbību (streikiem, sabotāžu, lokautu vai nekārtībām, ja vien tās nav saistītas tikai ar skartās Puses darbiniekiem), terorismu vai tā draudiem utt., un/vai

9.2.2.    jebkuru dabas katastrofu (Dieva darbību), piemēram, zemestrīcēm, taifūniem, plūdiem, ugunsgrēkiem, dabas katastrofām, elektroenerģijas padeves pārtraukumiem utt., un/vai

9.2.3.    jebkuru pandēmiju, karantīnu vai tamlīdzīgiem draudiem Nomnieka darbinieku vai klientu veselībai un drošībai.

9.3.    Pēc šāda notikuma pārejas jebkura Puse informē otru Pusi par šī notikuma beigām. Jebkura Puse, kas atsaucas uz Nepārvaramas varas apstākļiem, iesniedz otrai Pusei pamatotu pierādījumu par Nepārvaramas varas apstākļiem un to ietekmi uz Puses saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu.

10.    Strīdu izšķiršanas kārtība

10.1.    Noteikumiem, kā arī Pircēja un Pārdevēja savstarpējām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

10.2.    Visi strīdi, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju saskaņā ar šiem Noteikumiem ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.3.    Visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Pircēja autorizāciju Tīmekļvietnē vai rodas saistībā ar Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, Pārdevējs un Pircējs risina savstarpējās pārrunās.

10.4.    Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, Pircējs var:

10.4.1.    sniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, informācija pieejama https://www.ptac.gov.lv/lv/stridu-risinasana un https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija;

10.4.2.    izmantot elektronisko strīdu risināšanas platformu (ODR), pieejams http://ec.europa.eu/odr.

Noteikumus var lejupielādēt, noklikšķinot šeit.
Pēdējās izmaiņas veiktas: 2022. gada 22. martā

 

Individuāla pieeja

Inovatīvas produktu tehnoloģijas

Unikāla zināšanu un pieredzes vieta

Autorizēts partneris

Vietnē tiek izmantoti sīkfaili. Ja piekrītat sīkfailu lietošanai, nospiediet pogu „Piekrītu“ vai sērfojiet tālāk. Savu piekrišanu jebkurā brīdī varēsiet atsaukt, mainot savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un dzēšot ierakstītos sīkfailus. Vairāk par sīkfailiem varat lasīt  Privātuma politikā.

Tikai šomēnes BEZMAKSAS PIEGĀDE pirkumiem virs 49€!